Opdrachten voor een schilderij kunnen aangevraagd worden, wanneer men een bepaalde stijl en afbeelding wenst.

Er is een eerste gesprek om de wensen helder te krijgen qua afbeelding, sfeer en kleurbalans. Vervolgens zijn er drie schetsen, uit deze schetsen volgt een correctie en het uiteindelijke werk op doek.

Eenmaal op doek gezet, zijn er vier sessies waarin de opdrachtgever langskomt om naar de voortgang van zijn schiderij te kijken, aan te geven wat er aan de opbouw fase anders kan en te beslissen of de kleur overeenkomt met de voorstelling.

danslacas1          stierlacas2stierlacas1

Commands for a painting can be requested, when one has a particular style and image.

It’s so easy to do! If there is a painting you like from this website, that perhaps is no longer available, or one that you’d like in a different size, or maybe in different colors, you can order one specially made for you, directly from the artist! Sarina Latumahina loves doing commissions for her clients. It’s the best way for her to give you exactly what you’re looking for.

There is an initial interview to clarify the requirements in terms of image, atmosphere and color balance. Then there are three sketches, from these sketches is a correction and the final work on canvas.

Once put on canvas, there are four sessions in which the principal comes over to get to the progress of his painting, to indicate what the build-up phase otherwise and decide whether the color corresponds to the performance.

danslacas1          stierlacas2stierlacas1