Sarina Latumahina 1971, Visual Artist en Illustrator.
Afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s Hertogenbosch. Werkt samen met concept bureaus en grafisch ontwerpers. Schildert in opdracht en maakt vrij werk. Ze maakt van aspecten of elementen, zoals symbolen en vormen welke moeilijk tot uiting komen in tekstvorm, illustratief op elk product.

Vrij werk.
In haar vrije werk haalt ze haar inspiratie uit de verleiding van de vrouwen hoe de huidige social media hiermee omgaat, ze maakt installaties en schilderijen in een context met de hang naar kitsch. Sarina’s werk is te bewonderen met exposities in binnen -en buitenland.

Techniek.
Emulsie lijm gemixed met acryllijm wordt op doek gespoten als een lineaire vorm. Van vloeibaar rubber maakt ze haar eigen iconische stempels verwerkt in haar werk, zoals routes in het leven kunnen lopen, lopen verf en inkt over in bevlogenheid zoals vroeger in de poezië plaatjes uit de poezië albums.

Sarina Latumahina 1971, Visual Artist and Illustrator.
Graduated from the Academy of the fine arts in ’s Hertogenbosch. She works with concept agencies and graphic designers. Sarina paints on commission and makes free work. She creates aspects of elements, such as symbols and shapes which are hard to express in text, illustratively on any product. 

Free Work.
In her free work she gains inspiration from temptations women face in the current world of social media. She creates installations and paintings which lean into a kitschy context. Sarina’s work can be admired in local exhibitions, or abroad.

Painting techniques.
Emulsion adhesive mixed with acrylic glue sprayed onto a canvas in a linear shape. She creates iconic stamps from liquid rubber, which she incorporates into her work. Such as how life flows as a route, ink and paint flow enthusiastically like old poetry album pictures.