Sarina Latumahina 1971, Visual Artist en Illustrator. Afgestudeerd aan de Academie van de Schone Kunsten in s ‘ Hertogenbosch.

Werkt samen met concept bureaus en grafisch ontwerpers. Schildert in opdracht en maakt vrij werk. Ze maakt van aspecten of elementen, zoals symbolen en vormen welke moeilijk tot uiting komen in tekstvorm, illustratief op elk product.

 Vrij werk – In haar vrije werk haalt ze haar inspiratie uit de verleiding van de vrouwen hoe de huidige social media hiermee omgaat, ze maakt installaties en schilderijen in een context met de hang naar kitsch. Sarina’s werk is te bewonderen met exposities in binnen -en buitenland.

 Techniek – Emulsie lijm gemixed met acryllijm wordt op doek gespoten als een linaire vorm. Van vloeibaar rubber maakt ze haar eigen iconische stempels verwerkt in haar werk, zoals routes in het leven kunnen lopen, lopen verf en inkt over in bevlogenheid zoals vroeger in de poezië plaatsjes uit de poezië albums.

De horoscoop schilderijtjes – In goud of zilver zijn handgemaakte persoonlijke cadeaus, in de Dine and Shine shops van restaurants in Arnhem verkoopt Sarina de horoscoop schilderijtjes als een pop-up concept.

Sarina Latumahina 1971, Visual Artist en Illustrator. Graduated from the Academy of the fine arts in s ‘ Hertogenbosch.

She works with concept agencies and graphic designers. Painted in command and makes free work. She makes of aspects or elements, such as symbols and shapes which difficult reflected in text form, illustrative on each product.

Free Work – In her free work she gets her inspiration from the temptation of women how current social media this, she makes installations and paintings in a context with the taste for kitsch. Sarina work can be admired with exhibitions at home and abroad. Painting technique Adhesive mixed with acrylic adhesive is sprayed on canvas as a linear form. Of liquid rubber makes them her own iconic stamps processed in her work, such as routes in life can walk, run paint and ink over in enthusiasm as earlier in the poetry pictures from the poetry albums.